Junction of models of different dimension for flows in tube structures by Womersley-type interface conditions

Cristobal Bertoglio, Carlos Conca, David Nolte, Grigory Panasenko, Konstantin Pileckas

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
246 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)959-985
TijdschriftSiam Journal on Applied Mathematics
Volume79
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit