Juridisch Nudgen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)173-174
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume177
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1-jan-2016

Citeer dit