Juridische aspecten van videoregistraties bij operaties. De digitale operatieassistent: kans of bedreiging?

J.H. Hubben, C.B. Blaauw, J.J. van den Dobbelsteen

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1436-1439
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volumenr. 155
  Nummer van het tijdschriftA3487
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit