Juridische bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland. Een onderzoek naar het ontwerp-besluit op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet

C. J. Bastmeijer, J. M. Verschuuren

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijCvW/UvT
Aantal pagina's45
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit