Jurisprudentie aansprakelijkheden bodemverontreiniging 2005-2008

J. J. Hoekstra, Gerrit van der Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23-35
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2009
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit