Jutta Schickore: About Method: Experimenters, Snake Venom, and the History of Writing Scientifically

Laura Georgescu*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)410-415
Aantal pagina's6
TijdschriftHOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit