Kan het kabinet Rutte gemeenten voorschrijven samen te werken?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-63
Aantal pagina's14
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume65
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011

Citeer dit