Kans op recidiefpsychosen na stoppen van orale versus depotantipsychotica

S. K. Spoelstra*, H. Knegtering

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageRisk of psychotic relapse after discontinuation of oral versus depot antipsychotics
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)622
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
  Volume64
  StatusPublished - okt.-2022

  Citeer dit