Kansen voor de regionale economie: De maatschappelijke impact van het programma ED2050

Jouke Dijk, van, Gerwin Van der Meulen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het gebied rondom de Eems-Dollard is een krimpgebied. De regionale economie heeft het moeilijk en de ecologie van het Eems-Dollard-estuarium staat onder druk. Het programma Eems-Dollard 2050 werkt aan ecologisch herstel van het estuarium. In dit artikel gaan we na welke kansen en mogelijkheden de
nu lopende pilotprojecten creëren voor de regionale economie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)156-166
Aantal pagina's11
TijdschriftLandschap
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2020

Citeer dit