Kant and his German contemporaries, vol 2, aesthetics, history, politics, religion

Michael Lee Gregory*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  76 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)848-850
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBritish Journal for the History of Philosophy
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift4
  Vroegere onlinedatum8-nov.-2019
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit