Kapitaalintensiteit en arbeidsplaatsenstructuur

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)292 - 305
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume3
StatusPublished - 2000

Citeer dit