Kavelruil anno 2010: een stand van zaken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)316-325
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
Volume2010
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit