Keeping virtual R&D teams creative

J. Kratzer, R.Th.A.J. Leenders, J.M.L. van Engelen

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13-16
Aantal pagina's4
TijdschriftResearch Technology Management
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit