Kehitysvastuu: Rauhanrakentaminen pysyvässä sopeutumistilassa

Suvi Alt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Responsibility to Develop: Peacebuilding in a Permanent State of Adaptation
Originele taal-2Finnish
Pagina's (van-tot)15-30
Aantal pagina's16
TijdschriftKosmopolis
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit