Kengetallen voor een efficient gemeentelijk armoedebeleid

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 20
Aantal pagina's5
TijdschriftBank en Gemeenten
StatusPublished - 1997

Citeer dit