Kennisbescherming in de kenniseconomie

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26 - 34
Aantal pagina's9
TijdschriftIntellectueel Kapitaal
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit