Kentering in het Denken over Mondiale Strategieën

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageA Shift in Thinking About Global Strategy
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-52
TijdschriftEconomische Statistische Berichten
Volume92
Nummer van het tijdschrift4514S
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit