Keratosis follicularis spinulosa decalvans

G Richard*, JC Oosterwijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)61-62
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHautarzt
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-1998

  Citeer dit