KERATOSIS FOLLICULARIS SPINULOSA DECALVANS (SIEMENS-I-SYNDROME) - PRELIMINARY-RESULTS OF MOLECULAR GENETIC RESEARCH

J C Oosterwijk, LDM VANOSCH, D WITTEBOLPOST, M NELEN, P VANZANDVOORT, AP ORANJE, BA VANOOST

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)412-413
Aantal pagina's2
TijdschriftKlinische Monatsblatter für Augenheilkunde
Volume201
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit