KERATOSIS PILARIS ATROPHICANS - ONE HETEROGENEOUS DISEASE OR A SYMPTOM INDIFFERENT CLINICAL ENTITIES

AP ORANJE*, LDM VANOSCH, Jan Oosterwijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)500-502
Aantal pagina's3
TijdschriftARCHIVES OF DERMATOLOGY
Volume130
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1994

Citeer dit