Kerk, huwelijk en politieke macht. De zaak Lotharius II (855-869). Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, verdedigd op 10 maart 1997

Onderzoeksoutput: Thesis fully external

Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Leupen, P. H. D., Supervisor, Externe Persoon
Plaats van publicatieAmsterdam
StatusPublished - 10-mrt-1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit