Ketamine tegen depressie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1043
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume54
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2012

Citeer dit