Kiezersvoorkeuren: Links en rechts ingehaald

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

521 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)140-143
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume4747
StatusPublished - 2017

Citeer dit