Kijkje in de keuken van de vakdidactiek (inleiding)

Timothy Huijgen, Carla van Boxtel

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

De laatste tien jaar is er in Nederland veel vakdidactisch onderzoek uitgevoerd. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door leraren en lerarenopleiders. Wij vonden het hoog tijd voor een kijkje in de keuken bij een aantal vakdidactische
onderzoekers. Wat onderzoeken zij? Welke inzichten levert hun onderzoek op en hoe kunnen die helpen de lespraktijk te verbeteren?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftKLEIO (Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland)
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep-2019

Citeer dit