“Kinderen zijn een erfdeel des Heren”: Religieuze idealen in hervormd-gereformeerde opvoedingsliteratuur uit de periode 1970-2000

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)33-37
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit