147 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift wordt een onderzoek naar groei en ontwikkeling van het kind beschreven, dat verricht werd onder de Aucaners (oorspronkelijk Afrikaners) in het Tapanahony-gebied van het Bosland van Suriname, een der weinig overgebleven geisoleerde bevolkingsgroepen, die op primitief niveau leven. Het onderzoek achtten we daarom van belang, omdat het kind in deze in de nabije toekomst verdwijnende soort samenleving groeit en tot rijping komt op een wijze, die mogelijk in velerlei opzicht overeenkomt met de groei en ontwikkeling van onze voorouders in vorige eeuwen, van wie op dit gebied zeer weinig is vastgelegd. Daarnaast is het belangrijk om nu een aantal gegevens vast te leggen, waardoor, na een periode van te verwachten vooruitgang op het gebied der geneeskundige verzorging, hygiene en voeding, vergelijking van gegevens mogelijk wordt. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning6-jul-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit