Kinetic Study on the Sulfuric Acid-Catalyzed Conversion of d -Galactose to Levulinic Acid in Water

Angela Martina, Henk H. Van De Bovenkamp, Inge W. Noordergraaf, Jozef G.M. Winkelman, Francesco Picchioni, Hero J. Heeres*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetic Study on the Sulfuric Acid-Catalyzed Conversion of d -Galactose to Levulinic Acid in Water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Keyphrases