Kinetics and inhibition of enzymes in early stage drug discovery: A MOF and MIF symphony

Vertaalde titel van de bijdrage: Kinetiek en remming van enzymen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van geneesmiddelen: Een MOF en MIF symfonie

Hannah Wapenaar

Onderzoeksoutput

1636 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de basis van onderzoek naar de behandeling van ziekten zoals kanker en immuunziekten staat onderzoek naar de werking van processen in het lichaam. Een goede manier om deze processen te onderzoeken is door middel van het remmen van enzymen. Door een enzym te remmen kunnen we meer te weten komen over het enzym en over zijn rol in zowel gezonde als zieke toestand. Dit proefschrift beschrijft de ontdekking van remmers voor twee enzymen: Lysine Acetyltransferase 8 (KAT8) en Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF). Voor KAT8 zijn vier verschillende soorten nieuwe remmers beschreven en de manier waarop zij KAT8 remmen (het mechanisme) is onderzocht. Dit resulteerde in verbazingwekkende verschillen in mechanisme tussen de verschillende remmers. Dit mechanisme kan invloed hebben op de manier waarop de remmers gebruikt (of niet gebruikt) kunnen worden in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dit laat zien dat het belangrijk is om het mechanisme van enzym remmers te onderzoeken in een vroeg stadium van hun ontwikkeling. Voor MIF zijn remmers met een niet eerder beschreven structuur ontdekt. Deze remmers zijn mogelijk een begin van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten.
Vertaalde titel van de bijdrageKinetiek en remming van enzymen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van geneesmiddelen: Een MOF en MIF symfonie
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dekker, Frank, Supervisor
  • Haisma, Hidde, Supervisor
Datum van toekenning19-jan.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0286-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0285-7
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetiek en remming van enzymen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van geneesmiddelen: Een MOF en MIF symfonie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit