Kinetics of hydrogen absorption and desorption in LaNi5-xAlx slurries

E.D. Snijder, G.F. Versteeg, W.P.M. van Swaaij

OnderzoeksoutputAcademic

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1444-1454
Aantal pagina's11
TijdschriftAIChE Journal
Volume39
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 1993

Citeer dit