Kinetics of LRH-induced LH-release invivo: Influence of LRH pretreatment

T. R. Koiter*, N. Pols-Valkhof, G. A. Schuiling

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)195-199
  Aantal pagina's5
  TijdschriftActa endocrinologica
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit