'King Horn' and Horace's 'Ode to Virgil's Ship (Odes 1.3)'

Sebastian I. Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)231-233
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNotes and Queries
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - sep-2007

  Citeer dit