Klacht vraagt om aandacht. Bespreking van: B.J. Schueler e.a. Algemeen bestuursrecht 2001: de burger en de Awb. Ervaringen van repeat-players met Awb-procedures.

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)139 - 139
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  Volume12
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit