Klagen bij bestuursorganen: Evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen

OnderzoeksoutputAcademic

422 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit is een deelonderzoek van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Sinds de invoering van hoofdstuk 9 van de Awb op 1 juli 1999 zijn bestuursorganen verplicht klachten over gedragingen van ambtenaren af te handelen in overeenstemming met de bepalingen in dit hoofdstuk. Zo dient de ontvangst van de klacht te worden bevestigd (artikel 9:6 Awb), worden de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft gehoord (art. 9:10 Awb) en handelt het bestuursorgaan binnen 6 weken- maximaal 10 weken- de klacht af (art. 9:11 Awb), eventueel met behulp van een adviescommissie (art. 9:15 Awb). Het onderzoek geeft een beeld van het functioneren van het interne klachtrecht in het bestuursrecht in theorie en praktijk.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Aantal pagina's218
ISBN van geprinte versie978-90-5454-794-5
StatusPublished - 2007

Publicatie series

NaamDerde evaluatie van de algemene wet bestuursrecht

Keywords

  • Awb
  • Klachtrecht
  • Evaluatieonderzoek
  • Wetgeving
  • Administratief recht/procesrecht

Citeer dit