Klijn, E.H. Regels En Sturing In Netwerken. De Invloed Van Netwerkregels Op De Herstructurering Van Naoorlogse Wijken. [Boekbespreking]

  OnderzoeksoutputAcademic

  134 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)389
  Aantal pagina's0
  TijdschriftMens en Maatschappij
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit