Klinische studie over morbus Brightii

Pierre Vogelenzang

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

87 Downloads (Pure)

Samenvatting

1. De indeeling der dubbelzijdige, haematogene nieraandoeningen, zooals die door VOLHARD en FAHR is aangegeven, is in de kliniek zeer goed bruikbaar en bezit veel voordeelen boven de indeeling van SENATOR. 2. Naar den tegen woordigen stand onzer kennis is het gerechtigd de zgn. essentiëele hypertensie als een op zich zelf staand ziektebeeld aan te nemen. 3. De uitkomsten van de verdunnings-en concentratieproeven naar VOLHARD en naar STRAUSZ hebben niet die groote waarde, welke men daaraan van Duitsche zijde heeft willen toekennen. ... Zie: Conclusies
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Polak Daniëls, L., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning22-feb-1922
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1922

Citeer dit