Klinische toepassing van nabij infrarood fluorescentiebeeldvorming in solide tumoren: het verbeteren van chirurgische nauwkeurigheid door het oplichten van tumoren

Floris Voskuil*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    54 Downloads (Pure)

    Citeer dit