Klonering van het eerste gen voor borst-/ovariumkanker (BRCA1), kartering van een tweede genlocus (BRCA2) en consequenties voor de klinische praktijk

J C Oosterwijk, P Devilee, E J Meijers-Heijboer, F H Menko, J G Klijn, C J Cornelisse

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageCloning of the first gene for breast/ovarian cancer (BRCA1), mapping of a second gene locus (BRCA2) and consequences for clinical practice
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)421-3
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume139
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 4-mrt.-1995

Citeer dit