Klopt de beleidstheorie achter de integrale wetsvoorbereiding?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)149 - 161
TijdschriftRegelMaat
Volume3
StatusPublished - 2009

Citeer dit