Knelpunten bij samenval: Wet en de aangifte vennootschapsbelasting vallen niet volledig samen

J. Scholten, J.P.J. Witjes

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1035 - 1044
Aantal pagina's10
TijdschriftWeekblad voor Fiscaal Recht
Volume139
Nummer van het tijdschrift6870
StatusPublished - 2010

Citeer dit