Knightly heroes in the later Middle Ages

Arie van Steensel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  145 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Review of Elizabeth Morrison, ed., A knight for the ages. Jacques de Lalaing and the art of chivalry (Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2018, 192 p., ill., index); and Gero Schreier, Ritterhelden. Rittertum, Autonomie und Fürstendienst in niederadligen Lebenszeugnissen des 14. bis 16. Jahrhunderts, Mittelalter-Forschungen, LVIII (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2019, 393 p., index).
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)189-194
  Aantal pagina's6
  TijdschriftVirtus. Journal of Nobility Studies
  Volume26
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Knightly heroes in the later Middle Ages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit