Weten wat telt: Hoe journalisten en civic technologen data gebruiken en hoe ze het zich verbeelden

Stefan Baack

  Onderzoeksoutput

  1013 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Van automatische nieuwsaanbevelingen tot smart cities: ons leven wordt steeds sterker beïnvloed door het combineren van data. In dit proefschrift bestudeer ik de invloed hiervan op democratische visies en praktijken, door te kijken naar de handelwijzen, het zelfbegrip en de visies van datajournalisten en data-activisten. Als pioniers op het gebied van de toepassing van data in journalistiek en de maatschappij fungeren zij als voorbeeld voor anderen. Bovendien zijn beide groepen nauw verbonden: ze zijn beiden afhankelijk zijn van data en streven ernaar het publiek te dienen op een manier die burgers meer macht geeft. Ik onderzoek deze verhouding en bestudeer hoe hun werk het verband tussen journalistiek en de maatschappij beïnvloedt.

  Om dit te onderzoeken voer ik drie case studies uit. De eerste studie toont aan hoe data-activisten werken vanuit een open source-cultuur en hoe vrij beschikbare overheidsdata naar hun idee de transparantie verhogen en overheden meer participerend en representatiever maken. De tweede studie onderzoekt hoe data-activisten proberen om het voor het publiek makkelijker te maken om autoriteiten te bereiken en te betrekken door het gebruik van data. De derde studie toont hoe de praktijken van datajournalisten en data-activisten uiteenlopen van enerzijds het doel om als poortwachters het publieke debat te sturen tot anderzijds het voor burgers mogelijk maken om actie te ondernemen. Binnen deze drie case studies toon ik doorlopend aan dat de groeiende afhankelijkheid van data in journalistiek en maatschappij invloed heeft op hoe − en door wie − oudere democratische visies en opvattingen van journalistiek worden toegepast.
  Vertaalde titel van de bijdrageWeten wat telt: Hoe journalisten en civic technologen data gebruiken en hoe ze het zich verbeelden
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Broersma, Marcel, Supervisor
  • Witschge, Tamara, Supervisor
  Datum van toekenning19-apr-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0572-8
  Elektronische ISBN's978-94-034-0571-1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit