Knowing what to do: a logical approach to planning and knowing how

Vertaalde titel van de bijdrage: Weten wat te doen: Een logische benadering van planning en weten hoe

Yanjun Li

  Onderzoeksoutput

  314 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift wordt vanuit logisch perspectief het maken van plannen en procedurele kennis (weten hoe) onderzocht. Conformant planning is het proberen te vinden van een plan om een doel te bereiken. Doelgerichte procedurele kennis betekent dat je weet wat je moet doen om een doel te bereiken. In dit proefschrift wordt een logisch raamwerk gepresenteerd waarin de veranderende kennis van een agent gevangen kan worden. Met dit logische raamwerk, kunnen de doelen opgevat worden als logische formules. In dit proefschrift worden ook doelgerichte procedurele kennis gemodelleert. Geïnspireerd door het idee van planning, worden in dit proefschrift verschillende soorten procedurele kennis onderscheiden, zoals in termen van conformant plans en in termen van strategieën. Met behulp van logische systemen voor deze noties, worden elementaire eigenschappen voor iedere soort procedurele kennis onderzocht. Het helpt ons ook om te zien welke eigenschappen de verschillende noties van procedurele kennis gemeen hebben en welke eigenschappen uniek zijn voor iedere notie van procedurele kennis.
  Vertaalde titel van de bijdrageWeten wat te doen: Een logische benadering van planning en weten hoe
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kooi, Barteld, Supervisor
  • van Laar, Jan Albert, Co-supervisor
  Datum van toekenning21-sep.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0033-4
  Elektronische ISBN's978-94-034-0034-1
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit