Knowledge by measurement, also in psychiatry. Recommendations for the use of measuring instruments in daily practice

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)643 - 645
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume46
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2004

Citeer dit