Knowledge games

H.P. van Ditmarsch

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)249 - 273
Aantal pagina's25
TijdschriftBulletin of Economic Research
Volume4
StatusPublished - 2001

Citeer dit