Knowledge, health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among the Dutch general population: a cross-sectional study

Joyce Vrijsen*, Tessa Matulessij, Tessa Joxhorst, Sophia E. de Rooij, Nynke Smidt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer857
Aantal pagina's11
TijdschriftBMC Public Health
Volume21
DOI's
StatusPublished - 3-mei-2021

Citeer dit