Knowledge management's role in the management of sustainable innovation

N.R. Faber, L. Maruster, K. Peters, R.J.F. van Haren

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)8 - 22
  TijdschriftInternational Studies of Management and Organization
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit