Knowledge technology and scheduling and planning

R.J.J.M. Jorna, W.M.C. van Wezel

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)58 - 87
  Aantal pagina's30
  TijdschriftJournal of Management and Economics
  Volume1
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit