Koerseffecten van aandeleninkoop-operaties

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)234 - 242
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
StatusPublished - 2000

Citeer dit