Komplexe zouten van trans-1-2-diaminocyclohexaan met driewaardig rhodium en kobalt

Lucas Bijkerk

Onderzoeksoutput

95 Downloads (Pure)

Samenvatting

Some complex salts of trans-I-2-díominocyclohexane with trivalent cobaltum and rhodium were prepared and their properties described in detail. Diaminocyclohexanwe as obtained by the following series of reactions: cyclohexanone --> cyclohexanone-I-oxalylicester --> cyclohexonone-I-carboxylicester-2 --> cyclohexanedione-1-2-monoxime --> cyclohexanedione-I-2dioxime --> 1-2-diaminocyclohexane. Zie: Summary
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Jaegere, F.M., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning25-mei-1937
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1937

Citeer dit