Korea-EU carbon neutrality policies and economic diplomacy

Sunkung Choi (Gastredacteur), Stefan Weishaar (Gastredacteur)

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  TijdschriftKorea Europe Review
  Volume2023
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 25-aug.-2023

  Citeer dit